Menu Đóng

Ông già quét nhà, lượm được đồng điếu

Ông già quét nhà,
Lượm được đồng điếu.
Giắt ở lỗ tai,
Để mai đi chợ.
Đi mua dây nhợ,
Về buộc lồng chim.
Đi mua cây kim,
Đem về vá áo.
Đi mua con sáo,
Hót cho vui nhà.
Đi mua trái cà,
Để dành làm dưa.
Đi mua con cua,
Đem về làm chả.
Đi mua con cá,
Kho tiêu chặt đầu.
Đi mua miếng trầu,
Về nhai nhóp nhép.
Đi mua con tép,
Đem về nấu canh.
Đi mua trái chanh,
Đem về vắt nước.
Đi mua cây lược,
Đem về chải đầu.