Menu Đóng

Vè nói ngược (Non cao đầy nước, đáy biển đầy cây)

Ve vẻ vè ve,
Cái vè nói ngược.
Non cao đầy nước,
Đáy biển đầy cây.
Dưới đất lắm mây,
Trên trời lắm cỏ.
Người thì có mỏ,
Chim thì có mồm.
Thẳng như lưng tôm,
Cong như cán cuốc.
Thơm nhất là ruốc,
Hôi nhất là hương.
Đặc như ống bương,
Rỗng như ruột gỗ.
Chó thì hay mổ,
Gà hay liếm la.
Xù xì quả cà,
Trơn như quả mít.
Meo meo là vịt,
Quạc quạc là mèo.
Trâu thì hay trèo,
Sóc thì lội nước.
Rắn thì hay bước,
Voi thì hay bò.
Ngắn như cổ cò,
Dài như cổ vịt.
Đỏ như quả quýt,
Vàng như quả hồng.
Cao tồng ngồng như chim tu hú,
Lùn lụ khụ như chim bồ nông.