Menu Đóng

Phong thần diễn nghĩa

Nền văn hiến Trung Hoa có lịch sử phát triển lâu đời, sở hữu một kho tàng văn học cổ điển đồ sộ, phong phú có sự giao thoa và ảnh hưởng mật thiết đối với nền văn học truyền thống Việt Nam. Khá nhiều tác phẩm nổi tiếng của văn học Trung Hoa từ rất lâu đã rất quen thuộc với người đọc Việt.

Trong lĩnh vực văn xuôi, tiểu thuyết chương hồi đã phát triển đến trình độ huy hoàng, để lại rất nhiều trước tác bất hủ lừng danh thế giới mà nổi bật nhất là Tứ đại kỳ thư, mà nổi bật nhất là Tứ đại kỳ thư gồm:Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Tây du ký, Hồng lâu mộng – bốn đỉnh cao rực rỡ của văn học cổ điển Trung Hoa. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những pho tiểu thuyết đặc sắc khác từ lâu đã trở thành kinh điển, như Liêu trai chí dị, Dương gia tướng, Phong thần diễn nghĩa… Những tác phẩm cổ điển đó luôn lấp lánh một vẻ đẹp thần bí khó cưỡng, như ánh hào quang tỏa ra từ kho báu ngàn xưa, đang chờ chúng ta khám phá.

Để giúp các bạn nhỏ tuổi dễ dàng hơn trong việc tiếp cận kho báu đồ sộ này, chúng tôi đã lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu nhất trong thể loại tiểu thuyết chương hồi. Kết hợp với hệ thống minh họa đẹp mắt, sống động, hy vọng tác phẩm sẽ đem lại cho các bạn đọc nhỏ tuổi những khám phá bổ ích và lý thú.

Nội dung

Chương TT
1

Hồi 1: Trụ Vương tế miễu bà Nữ Oa

2

Hồi 2: Phản nước Thương, Tô Hộ đề thơ

3

Hồi 3: Xem thơ Tây Bá Hầu, Tô Hộ dâng Ðắc Kỷ

4

Hồi 4: Giết giai nhân, Hồ Ly mượn lệnh

5

Hồi 5: Vân Trung Tử dâng kiếm trừ yêu

6

Hồi 6: Làm Bào Lạc Trụ Vương hại tôi trung

7

Hồi 7: Bí Trọng bày mưu phế Khượng Hậu

8

Hồi 8: Họ Phương cõng chúa phản Triều Ca

9

Hồi 9: Thương Thừa Tướng liều mình gián chúa

10

Hồi 10: Tiếng sấm sanh dị nhân

11

Hồi 11: Tây Bá bị giam thành Dũ Lý

12

Hồi 12: Na Tra xuất hiện ải Trần Ðường

13

Hồi 13: Thạch Cơ bị lửa thiêu hiện hình cục đá

14

Hồi 14: Na Tra nhờ thầy cứu nhập xác bông sen

15

Hồi 15: Khương Thượng về trần cưới vợ

16

Hồi 16: Tử Nha đốt quỉ hóa Tỳ Bà

17

Hồi 17: Ðắt Kỷ lập Sái Bồn đốt hại Cung Nga

18

Hồi 18: Khương Tử Nha lội sông trốn chúa

19

Hồi 19: Bá Ấp Khảo dâng báu vật chuộc tội cha

20

Hồi 20: Táng Nghi Sanh mua lòng bọn nịnh

21

Hồi 21: Văn Vương khoe quan qua năm ải

22

Hồi 22: Văn Vương thương con mửa thịt hóa thỏ

23

Hồi 23: Thấy Phi Hùng điềm lành ứng mộng

24

Hồi 24: Văn Vương rước Khương Thượng nơi sông Vị

25

Hồi 25: Hồ Ly dọn tiệc mời yêu quái

26

Hồi 26: Ðắt Kỷ bày mưu hại Tỉ Can

27

Hồi 27: Văn Trọng ban sư về nước dâng mười khoản can Vua

28

Hồi 28: Văn Vương phạt Trụ cứu dân

29

Hồi 29: Văn Vương chém Sùng Hầu Hổ

30

Hồi 30: Võ Thành Vương phản Trụ đầu Châu

31

Hồi 31: Văn Thái Sư đuổi theo Phi Hổ

32

Hồi 32: Hoàng Thiên Hóa gặp cha tại Ðồng Quan

33

Hồi 33: Hoàng Phi Hổ đánh ải Tụy Thủy

34

Hồi 34: Võ Thành Vương ra mắt Tử Nha

35

Hồi 35: Triều Ðiền đem binh thám thính

36

Hồi 36: Quế Phương vâng chiếu chinh Tây

37

Hồi 37: Tử Nha về núi cầu Nguyên Thỉ

38

Hồi 38: Tứ Thánh phò Trụ đánh Tây Kỳ

39

Hồi 39: Hai nịnh bị giá lạnh nằm co

40

Hồi 40: Bốn Tướng cậy phép đoạt thành

41

Hồi 41: Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa trại

42

Hồi 42: Thái Sư thâu được bốn Tướng thần

43

Hồi 43: Văn Thái Sư thất trận cầu Tiên giúp

44

Hồi 44: Khương Tử Nha bị trù, hồn bay về trời

45

Hồi 45: Nhiên Ðăng phá trận Thập Tuyệt

46

Hồi 46: Quản Thành Tử phá trận Kim Quang

47

Hồi 47: Triệu Công Minh ra sức phò Văn Trọng

48

Hồi 48: Lục Yểm lập kế bắt Triệu Công Minh

49

Hồi 49: Trận Hồng Sa Võ Vương đành lâm nạn

50

Hồi 50: Trận Huỳnh Hà ba cô bắt các Tiên

51

Hồi 51: Tử Nha cướp trại đuổi binh Thương

52

Hồi 52: Núi Tuyệt Long, Văn Trọng chầu Trời

53

Hồi 53: Ðặng Cửu Công dâng sắc chinh Tây

54

Hồi 54: Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng

55

Hồi 55: Thổ Hành Tôn thất thế đầu Tây Kỳ

56

Hồi 56: Tử Nha lập mưu bắt Thiền Ngọc

57

Hồi 57: Trụ Vương sai Tô Hộ phạt Tây Kỳ

58

Hồi 58: Trời khiến Tử Nha gặp Lữ Nhạc

59

Hồi 59: Ân Hồng giữa đường thâu Chánh Ðáng

60

Hồi 60: Mã Nguyên xuống núi giúp con vua

61

Hồi 61: Ân Hồng nát thây trên Thái Cực Ðồ

62

Hồi 62: Trương Sơn kế tiếp việc chinh Tây

63

Hồi 63: Thân Công Báo khuyên Nhứt Ðiện hạ đánh Tử Nha

64

Hồi 64: La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ

65

Hồi 65: Ân Giao mắc lời thề bỏ mạng

66

Hồi 66: Hồng Cẩm Vân đẹp số xe duyên

67

Hồi 67: Ðàn Kim Ðài, Tử Nha bái Tướng

68

Hồi 68: Núi Thú Dương nghĩa sĩ cầm cương

69

Hồi 69: Khổng Tuyên ra tài bắt Tướng

70

Hồi 70: Chuẩn Ðề hóa phép cỡi Công

71

Hồi 71: Tử Nha kéo binh qua hai ải

72

Hồi 72: Quảng Thành Tử ba lần lạy Giáo Chủ

73

Hồi 73: Già trẻ, đôi Hùm tranh cao thấp

74

Hồi 74: Khói Trắng, Hơi Vàng, hai phép đồng nhau

75

Hồi 75: Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên

76

Hồi 76: Trịnh Luân bắt Tướng thâu Tỵ Thủy

77

Hồi 77: Lão Tử hóa Tam Thanh đánh Giáo Chủ

78

Hồi 78: Tây Phương hai vị phá Tru Tiên

79

Hồi 79: Ải Xuyên Vân, bốn tướng Châu bị bắt

80

Hồi 80: Trận Ôn Hoàng bị quạt Mầu phá tiêu

81

Hồi 81: Ải Ðồng Quan, họ Dư rải độc

82

Hồi 82: Trận Vạn Tiên Triệt Giáo sa cơ

83

Hồi 83: Phá trận dữ, Tiên Thú hiện hình

84

Hồi 84: Kéo binh Lang đánh ải Lâm Ðồng

85

Hồi 85: Hai vị chư hầu đầu Thánh Chúa

86

Hồi 86: Ngũ Nhạc trở về Thiên Tào

87

Hồi 87: Vợ chồng Thổ Hành Tôn tử trận

88

Hồi 88: Tử Nha độ binh vượt Huỳnh Hà

89

Hồi 89: Vua Trụ chặt chân lương dân để xem tủy

90

Hồi 90: Liễu Quỷ Ðào Tinh bị đả Thần

91

Hồi 91: Tử Nha lập kế thiêu Văn Hóa

92

Hồi 92: Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân

93

Hồi 93: Kim Tra lập kế đoạt ải Du Hồn

94

Hồi 94: Văn Hoán nổi xung chém Phá Bại

95

Hồi 95: Tử Nha hài tội ác Trụ Vương

96

Hồi 96: Nữ Oa đón thâu Ðắt Kỷ

97

Hồi 97: Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình

98

Hồi 98: Phá Ðài báu, nhà Châu thí của

99

Hồi 99: Tử Nha vâng sắc Phong Thần

100

Hồi 100: Châu Võ Vương luận công chia nước