Menu Đóng

Chương 101

1201. Nghề chơi cũng lắm công phu,
1202. Làng chơi ta phải biết cho đủ điều.
1203. Nàng rằng: Mây gió dập dìu,
1204Liều thân thì cũng phải liều thế thôi.
1205. Mụ rằng: Ai cũng như ai,
1206. Người ta ai mất tiền hoài đến đây?
1207. Ở trong còn lắm điều hay,
1208. Nỗi đêm khép mở nỗi ngày riêng chung.
1209. Này con thuộc lấy làm lòng,
1210Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề.
1211. Chơi cho liễu chán hoa chê,
1212. Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời.

tranh https://hncgroup2012.wordpress.com/
Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề

Chú giải

  • (1203) dập dìu: xem chú giải (0873) dập dìu.
  • (1204) liều: tỏ ra táo bạo, bạt mạng, bất kể. Xem chú giải (0328) liều.
  • (1206) tiền: # chữ nôm khắc sai. Chữ đúng: .
  • (1209) thuộc lấy làm lòng: (lược ngữ) lời Tú bà căn dặn Kiều phải học cho kĩ không bao giờ quên (như giữ trong lòng). § Khảo dị: có bản quốc ngữ chép là: “thuộc lấy nằm lòng”.
  • (1210) vành ngoài bảy chữ: 7 chữ tóm tắt những mánh lới dùng để làm mê mẩn khách làng chơi: (1) khốc : khóc làm ra vẻ thương yêu; (2) tiễn : cắt tóc làm tin; (3) thích : thích tên khách vào cánh tay; (4) thiêu : đốt hương thề nguyền; (5) giá : hẹn hò lấy nhau; (6) tẩu : rủ nhau đi trốn; (7) tử : giả chết làm cho khách quyến luyến (theo Bùi Kỷ & Trần Trọng Kim).
  • (1210) vành trong tám nghề: 8 cách chơi trong nghề ở lầu xanh: (1) kích cổ thôi hoa pháp  (2) kim liên song tỏa pháp  (3) đại triển kì cổ pháp  (4) mạn đả tế xao pháp  (5) khẩn thuyên tam điệt pháp  (6) tả chi hữu trì pháp  (7) toản tâm truy hồn pháp  (8) nhiếp thần thiểm tỏa pháp  (Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện, Hồi 10).
  • (1212) lăn lóc: (lăn = chuyển động vòng tròn) (lóc = xoay, quay, quay vòng, quay tròn) => “lăn lóc” = quay tròn, xoay vòng (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
  • (1212) mê mẩn: (mê = (1) quá yêu thích, say đắm, ham muốn ai hay cái gì; (2) mất cảm giác, mất tự chủ, mất ý thức, như là đang ngủ hay đã chết) (mẩn = mơ, mớ, say, sững sờ, choáng váng, sảng sốt) => “mê mẩn” = say đắm, ham muốn quá một cái gì không còn biết gì khác nữa (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt). 2 câu 1211-1212: (lược ngữ) Tú bà muốn Kiều học cho giỏi các mánh khóe trong nghề, để làm cho khách làng chơi quay cuồng say đắm đã đời đến mức không còn biết gì khác nữa.