Menu Đóng

Chương 9

0097. Một vùng cỏ áy bóng tà,
0098. Gió hiu hiu thổi một và ngọn lau.
0099. Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
0100. Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần.
0101. Lại càng mê mẩn tâm thần,
0102. Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.
0103. Lại càng ủ dột nét hoa,
0104. Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài.
0105. Vân rằng: Chị cũng nực cười,
0106. Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa.
0107. Rằng: Hồng nhan tự nghìn xưa,
0108. Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu.

Chú giải

  • (0097) cỏ áy: “áy” = héo hon, héo úa; “cỏ áy” = cỏ héo hon, úa vàng (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
  • (0097) bóng tà: bóng mặt trời nghiêng, xiên, chênh, chếch; tức là lúc xế chiều.
  • (0098) một và: một vài.
  • (0100) bốn câu ba vần: bài thơ tứ tuyệt.
  • (0101) tâm thần trạng thái tinh thần, tâm tình.
  • (0102) tần ngần: chần chờ, chần chừ, do dự, đắn đo, ngần ngại, không biết phải làm gì (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
  • (0104) châu sa: giọt nước mắt chảy xuống. Xem chú giải (0082) châu sa.
  • (0107) hồng nhan: má hồng, chỉ người đẹp. Xem chú giải (0065) hồng nhan.
  • (0108) bạc mệnh: số mạng mỏng manh, nghĩa là không tốt. Xem chú giải (0034) bạc mệnh.