Menu Đóng

Chương 107

1273. Đã đày vào kiếp phong trần,
1274. Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
1275. Khách du bỗng có một người,
1276. Kỳ Tâm họ Thúc cũng nòi thư hương.
1277. Vốn người huyện Tích châu Thường,
1278. Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Tri.
1279Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi,
1280Thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào.
1281Trướng tô giáp mặt hoa đào,
1282. Vẻ nào chẳng mặn nét nào chẳng ưa.
1283Hải đường mơn mởn cành tơ,
1284. Ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng.

Chú giải

 • (1273) kiếp: xem chú giải (0201) kiếp.
 • (1273) phong trần: xem chú giải (0986) phong trần.
 • (1276) nòi: # chữ nôm khắc là “dòng”, không hợp vần với câu 6 chữ ở trên. Tạm ghi âm đọc là “nòi” theo nhiều bản nôm phổ biến khác. § Khảo dị: có bản chép là “loài”.
 • (1276) thư hương: xem chú giải (1061) thư hương.
 • (1277) huyện Tích: tức là huyện Vô Tích , thuộc tỉnh Giang Tô .
 • (1277) châu Thường: từ thời nhà Minh, nhà Thanh đặt làm phủ Thường Châu , thuộc tỉnh Giang Tô .
 • (1278) nghiêm đường tiếng kính gọi cha, cũng gọi là nghiêm phụ , gia nghiêm .
 • (1278) Lâm Tri: xem chú giải (0920) Lâm Tri.
 • (1279) hoa khôi (1) Chỉ hoa mai (nở mùa đông, trước các hoa khác). Cũng có người lấy hoa lan làm hoa khôi. (2) Chỉ kĩ nữ nổi tiếng một thời. (3) Tỉ dụ tuyệt sắc giai nhân. Ghi chú: Cả câu ý nói Thúc sinh ái mộ nàng Kiều đẹp nhất trong đám chị em ở lầu xanh.
 • (1280) thiếp hồng: do chữ hồng thiếp  mảnh giấy đỏ đề tên người gửi (thường viết trên giấy màu hồng đào). § Khảo dị: có bản chép là “thiệp hồng”.
 • (1280) hương khuê chỉ chỗ ở của đàn bà con gái. Tương tự: nội thất , các phòng , khuê phòng , khuê các .
 • (1281) trướng tô: do chữ tô trướng . Vương Duy Thúy vũ lưu tô trướng, Xuân miên thự bất khai  (Phù Nam khúc ca từ ) Màn bằng lông chim trả, có tua rủ xuống (gọi là màn lưu tô), Đêm xuân ngủ say, sáng chẳng vén màn.
 • (1283) hải đường: xem chú giải (0175) hải đường.
 • (1284) càng gió càng mưa càng nồng: 2 câu 1283-1284: (lược ngữ) Thúy Kiều đẹp như cành hoa hải đường còn tươi mơn mởn, Thúc sinh càng đến chơi, hoa càng thêm thắm thiết nồng nàn.