Menu Đóng

Chương 229

2737Nạn xưa trút sạch làu làu,
2738Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này.
2739. Nỗi nàng tai nạn đã đầy,
2740. Nỗi chàng Kim Trọng bấy chầy mới thương.
2741. Từ ngày muôn dặm phù tang,
2742. Nửa năm ở đất Liêu Dương lại nhà.
2743. Vội sang vườn Thúy dò la,
2744. Nhìn phong cảnh cũ nay đà khác xưa.
2745. Đầy vườn cỏ mọc lau thưa,
2746Song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời.
2747. Trước sau nào thấy bóng người,
2748Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.

tranh nguồn: Internet
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Chú giải

  • (2737) nạn xưa: chỉ những tai nạn khổ sở mà Kiều đã trải qua suốt 15 năm lưu lạc.
  • (2738) duyên xưa: mối tình duyên cũ của Kiều và Kim Trọng. Xem chú giải (2724) duyên xưa. § Ghi chú: (lược ngữ) Kiều riêng nghĩ như lời Đạm Tiên vừa nói trong mộng: tất cả những khổ nạn ngày trước đã trút hết rồi; nhưng còn mối tình duyên cũ giữa nàng và Kim Trọng chưa biết sẽ ra sao (câu 2737-2738).
  • (2740) bấy chầy: bấy lâu, đã lâu. Xem chú giải (0217) chầy.
  • (2741) phù tang hộ tống linh cữu. Xem chú giải (0534) hộ tang.
  • (2742) Liêu Dương: xem lại: Liêu Dương cách trở sơn khê, Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang (câu 0533-0534). Xem chú giải (0533) Liêu Dương.
  • (2743) vườn Thúy: Lãm Thúy  tên vườn chỗ nhà Kim Trọng ở thuê cạnh nhà Kiều.
  • (2743) dò la: xét, hỏi, tìm kiếm, đi đây đó để tìm. Xem chú giải (0191) dò la.
  • (2746) song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời: (lược ngữ) cửa sổ — chỗ để ngắm trăng — vắng vẻ hiu quạnh, tường vách bị mưa gió làm mục nát đổ vỡ.
  • (2748) hoa đào năm ngoái: 2 câu 2747-2748 mượn ý thơ Thôi Hộ Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào hoa y cựu tiếu đông phong  (Đề đô thành nam trang ) (Giờ đây) mặt người không biết đã đi đâu, (Chỉ còn) hoa đào vẫn như trước cười với gió đông.