Menu Đóng

Chương 235

2809. Sinh càng trông thấy càng thương,
2810. Gan càng tức tối ruột càng xót xa.
2811. Rằng: Tôi trót quá chân ra,
2812. Để cho đến nỗi trôi hoa giạt bèo.
2813. Cùng nhau thề thốt đã nhiều,
2814. Những điều vàng đá phải điều nói không.
2815. Chưa chăn gối cũng vợ chồng,
2816. Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang?
2817Bao nhiêu của mấy ngày đàng,
2818Còn tôi tôi một gặp nàng mới thôi.
2819. Nỗi thương nói chẳng hết lời,
2820Tạ từ sinh mới sụt sùi trở ra.

Chú giải

 • (2811) trót: lỡ, đã lỡ. Thí dụ: trót dại, đã trót thì trét (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
 • (2811) quá chân ra: lỡ bước, đi sai bước, ra đi không phải lúc. § Kim Trọng ý nói ra đi khi hai người vừa mới thề ước với nhau, như vậy thật là không phải lúc.
 • (2812) trôi hoa giạt bèo: (đảo ngữ) hoa trôi bèo giạt (nói về thân phận nàng Kiều). § 2 câu 2811-2812: (lược ngữ) Kim Trọng nói: bởi vì tôi đã lỡ mắc việc ra đi bất ngờ (phải đi Liêu Dương hộ tang chú), đến nỗi gia đình Vương viên ngoại gặp phải tai họa, để cho Kiều chịu phải cảnh lưu lạc, như hoa trôi bèo giạt vậy.
 • (2813) thề thốt: nói lời thề ước.
 • (2814) vàng đá: bền vững trung trinh. Xem chú giải (0422) vàng đá.
 • (2814) nói không: nói rỗng, nói cho qua, nói mà không giữ lời. 2 câu 2813-2814: (lược ngữ, hư vấn) Kim Trọng và Thúy Kiều đã cùng nhau nói lời thề ước; đó là những lời trung trinh bền vững (như vàng như đá), hoàn toàn không phải là những lời sáo rỗng hoặc giả dối.
 • (2815) chăn gối: (nghĩa đen) mền để đắp và gối để dựa đầu, (nghĩa bóng) vợ chồng ăn ở với nhau.
 • (2817) bao nhiêu của mấy ngày đàng: (lược ngữ) dù cho có tốn kém bao nhiêu tiền của đi nữa, dù cho phải mất bao nhiêu ngày đường, cũng không quản ngại (để đi tìm nàng Kiều).
 • (2818) còn tôi tôi một gặp nàng mới thôi: (lược ngữ) về phần tôi, tôi nhất quyết đi tìm gặp được mặt nàng mới thôi.
 • (2820) tạ từ: xin phép ra về. Xem chú giải (2418) tạ từ.
 • (2820) sụt sùi: tiếng khóc thổn thức không ra tiếng; vừa khóc vừa thở qua lỗ mũi. Xem chú giải (0222) sụt sùi.
 • (2820) trở: # chữ nôm khắc sai nét. Chữ đúng: ⿰ (bộ Túc+phản).