Menu Đóng

Chương 40

0469. Nàng rằng nghề mọn riêng tay,
0470. Làm chi cho nặng lòng này lắm thân.
0471. So dần dây vũ dây văn,
0472. Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương.
0473. Khúc đâu Hán Sở chiến trường,
0474. Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng xen nhau.
0475. Khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu,
0476. Nghe ra như oán như sầu phải chăng.
0477Kê Khang này khúc Quảng Lăng,
0478. Một rằng lưu thủy một rằng hành vân.
0479Quá quan này khúc Chiêu Quân,
0480. Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia.

Chú giải

 • (0469) riêng tay: tay nghề, tay đàn của mình.
 • (0470) lắm thân: lắm thay, lắm ru (theo Bùi Kỷ & Trần Trọng Kim).
 • (0471) dây vũ dây văn: vũ  là dây đàn to, văn  là dây nhỏ.
 • (0472) cung thương: tên hai âm trong ngũ âm của nhạc cổ: cung , thương , giốc , chủy , vũ . # chữ nôm khắc ở đây là “cung vấn” .
 • (0473) Hán Sở chiến trường: là tên của một trong những bản nhạc xưa: Khúc chiến trường giữa Hán và Sở, khúc Phượng cầu hoàng của Tư Mã Tương Như, khúc Quảng Lăng của Kê Khang, khúc đi cống Hồ của Chiêu Quân.
 • (0474) tiếng sắt tiếng vàng xen nhau: tiếng binh khí va chạm xen lẫn nhau. Ghi chú: các bản quốc ngữ phổ biến thường ghi là “tiếng sắt tiếng vàng chen nhau”. Xin theo ý kiến Nguyễn Hữu Vinh đọc là “tiếng sắt tiếng vàng xen nhau”.
 • (0475) Tư Mã Phượng Cầu: Tư Mã Tương Như  và khúc Phượng cầu hoàng  (chim phượng trống tìm chim phượng mái). Xem thêm chú giải: :0473: Hán Sở chiến trường.
 • (0477) Kê Khang (233-262) tên Thúc Dạ , người đời Tấn, ở đất Trất (nay thuộc huyện Túc, tỉnh An Huy ). Dòng họ Hề, lánh nạn đến Kê Sơn, do đó tự đặt hiệu là Kê Khang. Ông là một trong Trúc Lâm thất hiền . Sau bị Tư Mã Chiêu  giết. Khi lâm hình ông vẫn ung dung gảy khúc Quảng Lăng tán . Ðàn xong nói: “Có kẻ xin học bài này, ta không dạy, thế là từ đây không ai còn đàn bài Quảng Lăng này nữa”. Bắc Hành Tạp Lục Thán tức Quảng Lăng huyền tuyệt hậu, Tì bà tân phổ bán Hồ Khương  (Kê Khang cầm đài ) Bài nhạc Quảng Lăng không kẻ nối, Tì bà điệu mới nửa Hồ Khương (Đặng Thế Kiệt dịch).
 • (0477) Quảng Lăng. Xem chú giải (0477) Kê Khang.
 • (0478) lưu thủy: như nước chảy.
 • (0478) hành vân: như mây trôi.
 • (0479) quá quan đi qua cửa ải.
 • (0479) Chiêu Quân: Vương Chiêu Quân . Tản Đà: Ô hô Chiêu Quân, Sắc diễm tuyệt thế, Mệnh bạc vô thiên, Hán cung nhất biệt, Hồ địa thiên niên  (Tế Chiêu Quân ) Cô ơi cô đẹp nhất đời, Mà cô mệnh bạc, thợ trời cũng thua! Một đi từ biệt cung vua, Có về đâu nữa! Đất Hồ nghìn năm! (Nguyễn Thiện Kế dịch).
 • (0480) tư gia nhớ nhà.