Menu Đóng

Chương 38

0445. Vội mừng làm lễ rước vào,
0446Đài sen nối sáp song đào thêm hương.
0447Tiên thề cùng thảo một chương,
0448Tóc mây một ước dao vàng chia hai.
0449. Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
0450. Ðinh ninh hai miệng một lời song song.
0451. Tóc tơ căn vặn tấc lòng,
0452. Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương.
0453Chén hà sánh giọng quỳnh tương,
0454Dải the hương lộn bình gương bóng lồng.
0455. Sinh rằng: Gió mát trăng trong,
0456. Bấy lâu nay một chút lòng chưa cam.

Chú giải

  • (0446) đài sen: bởi chữ liên đài  (liên hoa đài  viết tắt), tức là đài hình hoa sen để thắp nến. Chỉ đài thờ Phật.
  • (0446) song đào cửa sổ có hoa đào. Xem ghi chú chung trong chú giải (1408) sân hoa.
  • (0447) tiên thề: lời thề chép trên giấy hoa tiên  (loại giấy đẹp dùng để viết thơ từ).
  • (0448) tóc mây một ước dao vàng chia hai: cắt lọn tóc chia đôi mà thề ước cùng nhau.
  • (0449) giữa trời: # chữ nôm khắc là “trong trời”. Tạm ghi âm đọc là “giữa trời” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
  • (0452) chữ đồng: bởi chữ đồng tâm kết . Ngày xưa dùng dải lụa thắt lại biểu thị tình cảm hai bên gắn bó.
  • (0453) chén hà: bởi chữ hà bôi  chén đựng rượu ngon.
  • (0453) quỳnh tương漿 thức uống của người tiên, chỉ rượu ngon. Bạch Phác Lãn chước quỳnh tương lãnh ngọc hồ 漿 (Dương xuân khúc , Đề tình ) Biếng rót chén quỳnh bầu rượu lạnh.
  • (0454) dải the: có bản chép là “dải là”, bởi chữ la đái  dải áo dệt bằng là.
  • (0454) bình gương: bởi chữ kính bình  tấm bình phong lồng kính (thủy tinh).