Menu Đóng

Chương 31

0361. Vội vàng lá rụng hoa rơi,
0362. Chàng về thư viện nàng rời lầu trang.
0363. Từ phen đá biết tuổi vàng,
0364. Tình càng thấm thía lòng càng ngẩn ngơ.
0365Sông Tương một dải nông sờ,
0366. Bên trông đầu nọ bên chờ cuối kia.
0367. Một tường tuyết điểm sương che.
0368Tin xuân đâu dễ đi về cho năng.
0369. Lần lần ngày gió đêm trăng,
0370Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua.
0371. Ngày vừa sinh nhật ngoại gia,
0372. Trên hai đường dưới nữa là hai em.

Chú giải

 • (0362) thư viện phòng học, phòng đọc sách.
 • (0362) lầu trang: trang lâu , lầu trang điểm của phụ nữ, phòng của phụ nữ, khuê phòng. Liễu Vĩnh Nhật cao hoa tạ lãn sơ đầu, Vô ngữ ỷ trang lâu  (Thiếu niên du ) Mặt trời trên cao ở đài hoa biếng chải đầu, Lặng lẽ dựa lầu trang.
 • (0363) đá biết tuổi vàng: thí kim thạch  một loại đá ngày xưa dùng để kiểm nghiệm độ thuần của chất vàng. Như nham thạch anh , nham toại thạch  (đá lửa)… Đem vàng muốn thử nghiệm chà xát lên đá, căn cứ theo màu sắc và ngấn vết có thể xác định thành phần của chất vàng. Ghi chú: Từ phen đá biết tuổi vàng (câu 0363) ý nói Kiều và Kim Trọng biết rõ lòng nhau.
 • (0364) ngẩn ngơ: xem chú giải (0302) ngẩn ngơ.
 • (0365) sông tương: Đời Hậu Chu  thời Ngũ Đại , nàng Lương Ý Nương  gặp Lí Sinh . Hai người yêu thương nhau, sau phải biệt li. Lương Ý Nương làm bài thơ gửi cho Lí Sinh, có những câu: Quân tại Tương giang đầu, Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương tư bất tương kiến, Đồng ẩm Tương giang thủy  Chàng ở đầu sông Tương, Thiếp ở cuối sông Tương. Nhớ nhau không thấy mặt nhau, Cùng uống nước sông Tương. # chữ nôm khắc ở đây là “sông Dương”, có lẽ đã khắc sai.
 • (0368) tin xuân: bởi chữ xuân tín  tin tức về mùa xuân, tin vui. Lưu Khắc Trang Xuân tín phân minh đáo thảo lô, Hô nhi cô tửu mãi khê ngư  (Bệnh hậu phỏng mai ) Tin xuân rõ ràng đến trên cây cỏ trên bông lau, Gọi con đi mua rượu và cá (câu được dưới) khe suối.
 • (0368) năng: hay, thường, quen; có thói quen; chăm, siêng. Thí dụ: năng lui tới (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
 • (0369) ngày gió đêm trăng: phong thần nguyệt tịch .
 • (0370) thưa hồng rậm lục: lục ám hồng hi  màu xanh u ám, màu hồng tàn tạ. Chỉ cảnh tượng cuối mùa xuân. # chữ nôm khắc là tơ hồng . Tạm ghi âm quốc ngữ là “thưa hồng” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
 • (0371) ngoại gia: nhà họ ngoại, bên họ nhà mẹ.
 • (0372) hai đường: tức là “xuân đường” 椿 (cha) và “huyên đường”  (mẹ). § Cũng như hai thân.
 • (0372) hai em: tức là Thúy Vân và Vương Quan.