Menu Đóng

Chương 67

0793. Vì ai ngăn đón gió đông,
0794. Thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi.
0795Trùng phùng dầu họa có khi,
0796. Thân này thôi có còn gì mà mong.
0797. Đã sinh ra số long đong,
0798. Còn mang lấy kiếp má hồng được sao?
0799. Trên yên sẵn có con dao,
0800. Giấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn.
0801. Phòng khi nước đã đến chân,
0802. Dao này thì liệu với thân sau này.
0803. Đêm thu một khắc một chầy,
0804. Bâng khuâng như tỉnh như say một mình.

Chú giải

  • (0793) gió đông: bởi chữ đông phong  chỉ gió xuân. Ghi chú: ở đây Kiều có ý nuối tiếc đã không xiêu lòng trước gió xuân (chỉ tình âu yếm của Kim Trọng) khi trước: Sóng tình dường đã xiêu xiêu, Xem trong âu yếm có chiều lả lơi. Thưa rằng: Đừng lấy làm chơi, Rẽ cho thưa hết một lời đã nao. Vẻ chi một đóa yêu đào, Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh (0499-0504).
  • (0795) trùng phùng gặp lại nhau.
  • (0795) dầu họa có khi: dầu may mà có lúc (gặp lại nhau).
  • (0798) kiếp: (nghĩa thông thường) quãng đời, một đoạn đời, suốt một đời (trong nhiều đời theo thuyết luân hồi). Xem chú giải (0201) kiếp.
  • (0798) má hồng: (1) chỉ người đẹp; (2) chỉ đàn bà con gái. Xem chú giải (0006) má hồng.
  • (0800) chéo khăn: góc khăn. # chữ nôm khắc ở đây đọc là “áo khăn”. Tạm ghi âm quốc ngữ là “chéo khăn” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
  • (0803) chầy: dài, lâu, muộn. Xem chú giải (0217) chầy. Giả Vân Hoa Độc túc cô phòng lệ như vũ, Thu tiêu chỉ vị nhất nhân trường 宿 (Vĩnh biệt ) Ngủ một mình trong phòng cô đơn, nước mắt như mưa, Đêm thu chỉ dài cho riêng một người.