Menu Đóng

Chương 81

0961. Mụ nghe nàng nói hay tình,
0962. Bấy giờ mới nổi tam bành mụ lên:
0963. Này này sự đã quả nhiên,
0964. Thôi đà cướp sống chồng min đi rồi.
0965. Bảo rằng đi dạo lấy người,
0966. Đem về rước khách kiếm lời mà ăn.
0967. Tuồng vô nghĩa ở bất nhân,
0968. Buồn mình trước đã tần mần thử chơi.
0969Màu hồ đã mất đi rồi,
0970. Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma.
0971. Con kia đã bán cho ta,
0972Nhập gia phải cứ phép nhà tao đây.

Chú giải

  • (0961) hay: biết, được biết, hiểu ra, hiểu được là, thấy ra là, nghe được (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
  • (0961) hay tình: hiểu ra tình hình; hiểu được sự tình đã xảy ra.
  • (0962) tam bành: chỉ ba vị ác thần họ Bành (Bành Cứ , Bành Chất , Bành Kiểu ), ở đầu não, trán (khoảng giữa hai lông mày) và bụng người ta; thường xui người ta làm điều hung dữ độc ác. Còn gọi là tam thi , tam thi thần  hay tam thần .
  • (0964) chồng min: “min” là tiếng miền Trung, cũng như “ta” ở miền Bắc (theo Tản Đà); “chồng min” nghĩa là “chồng ta”. Nguyên truyện: Nhĩ yếu chiếm ngã đích lão công liễu  (Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện, Hồi 8) Mày muốn cướp chồng tao rồi.
  • (0966) rước khách kiếm lời: đón chào khách chơi để có tiền lời (công việc của gái lầu xanh).
  • (0968) tần mần: # cũng nói là: tẩn mẩn, tẳn mẳn, tăn măn (tiếng Thái: tẳng mẳng = cầm và mân mó; tiếng Chàm: thâi muâi = tìm tòi, lục soát). § “tần mần” = mần mò, mân mó, rờ mó (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
  • (0969) màu hồ: chất hồ dùng để pha vào nước giặt vải lụa cho mới và đẹp thêm. “Màu hồ đã mất” tức là vải lụa không còn mới nguyên. Ở đây Tú bà ý nói Thúy Kiều không còn là gái trinh nữa.
  • (0972) nhập gia: có câu chữ Hán “nhập gia tùy tục”  nghĩa là vào nhà ai thì phải theo thói nhà ấy.
  • (0972) phép nhà: do chữ “gia pháp”  phép tắc trong nhà.