Menu Đóng

Chương 230

2749Xập xòe én liệng lầu không,
2750. Cỏ lan mặt đất rêu phong dấu giày.
2751Cuối tường gai góc mọc đầy,
2752. Đi về này những lối này năm xưa.
2753. Chung quanh lặng ngắt như tờ,
2754. Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai?
2755. Láng giềng có kẻ sang chơi,
2756Lân la sẽ hỏi một hai sự tình.
2757Hỏi ông ông mắc tụng đình,
2758Hỏi nàng nàng đã bán mình chuộc cha.
2759Hỏi nhà nhà đã dời xa,
2760Hỏi chàng Vương với cùng là Thúy Vân.

Chú giải

 • (2749) xập xòe: (tiếng Thái) xập = tiếng đập cánh; xòe = xè ra, mở ra thành hình tròn (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
 • (2749) lầu không: nhà bỏ trống. Cả câu 2749: (đảo ngữ) chim én đập cánh bay liệng trong nhà bỏ trống. # chữ nôm “lầu” khắc hơi lạ. Tạm ghi theo bản Duy Minh Thị 1872: ⿰ (bộ Thổ+lâu); trong đó thành phần bên phải viết là: ⿸ (bộ Thi+lâu).
 • (2750) rêu phong: rêu phủ, rêu mọc che kín.
 • (2751) cuối: # chữ nôm khắc nhầm thành ⿰ (bộ Kim+cối). Chữ đúng: ⿰ (vĩ+cối).
 • (2753) tờ: yên, êm, im, lặng. Xem chú giải (0071) tờ.
 • (2754) tâm sự tâm tình, nỗi lòng.
 • (2756) lân la: đến gần làm quen, lại gần, la cà. Xem chú giải (0287) lân la.
 • (2757) hỏi ông: (lược ngữ) hỏi thăm tin tức về Vương viên ngoại.
 • (2757) mắc: vướng, bận, dính líu (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt). Thí dụ: mắc bận, mắc bịnh, mắc mớ gì.
 • (2757) tụng đình chỗ xét xử tố tụng, tòa án, pháp đình.
 • (2758) hỏi nàng: (lược ngữ) hỏi thăm tin tức về Kiều.
 • (2758) bán mình chuộc cha: (lược ngữ) người ta xác nhận với Kim Trọng việc Kiều đã phải bán thân mình để cứu cha khỏi tù tội. Xem lại: Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha (câu 0606).
 • (2759) hỏi nhà: # chữ nôm “nhà” khắc sai. Chữ đúng:  (gia). § “hỏi nhà” = (lược ngữ) hỏi thăm tin tức về nhà cửa gia đình Kiều.
 • (2760) hỏi chàng Vương: (lược ngữ) hỏi thăm tin tức về Vương Quan.
 • (2760) với: # chữ nôm khắc là  (quan); tức là một dạng viết của  (quan). § âm “quan” sai luật thơ lục bát. Tạm ghi theo bản Kiều Oánh Mậu 1902: “với”  (bối).
 • (2760) cùng: # chữ nôm khắc sai thành  (kỳ). Chữ đúng:  (củng).