Menu Đóng

Chương 62

0733. Chị dù thịt nát xương mòn,
0734. Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.
0735Chiếc vành với bức tờ mây,
0736. Duyên này thì giữ vật này của chung.
0737. Dù em nên vợ nên chồng,
0738. Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.
0739. Mất người còn chút của tin,
0740. Phím đàn với tấm gương nguyền ngày xưa.
0741. Mai sau dù có bao giờ,
0742Đốt lò hương ấy so tơ phím này.
0743. Trông ra ngọn cỏ lá cây,
0744. Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.

Chú giải

  • (0734) chín suối: cửu tuyền  chỗ chôn người chết, tức là âm phủ. Xem thêm chú giải (0710) tuyền đài.
  • (0734) hãy: # chữ nôm khắc không đúng nét.
  • (0735) chiếc vành: chiếc xuyến vàng Kim Trọng đã tặng cho Kiều.
  • (0735) tờ mây: vân tiên  giấy có hoa văn hình mây.
  • (0742) đốt: # chữ nôm khắc là chữ “xót”. Tạm ghi âm là “đốt” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
  • (0742) lò hương: hương lô  lò đốt hương (để trần thiết, cúng bái thần phật, v.v.). # chữ nôm “lò” khắc không đúng nét. Chữ đúng:  (lô).