Menu Đóng

Chương 71

0841. Mụ già hoặc có điều gì,
0842. Liều công mất một buổi quỳ mà thôi.
0843. Đến đây đường sá xa xôi,
0844. Mà ta bất động nữa người sinh nghi.
0845. Tiếc thay một đóa trà mi,
0846Con ong đã mở đường đi lối về.
0847. Một cơn mưa gió nặng nề,
0848Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.
0849Tiệc xuân một giấc mơ màng,
0850Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ.
0851. Giọt riêng tầm tã tuôn mưa,
0852. Phần căm nỗi khách phần dơ nỗi mình.

tranh https://www.hkreadingcity.net
Tiếc thay một đóa trà mi

tranh Internet
Con ong đã mở đường đi lối về

Chú giải

  • (0843) đường sá: (tiếng Hmong: sá = con đường đi; tiếng Mường: khá = đường; tiếng Nùng: xá = con đường) “đường sá” = đường, đường đi (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
  • (0844) sinh nghi: nảy ra lòng ngờ vực.
  • (0845) trà mi cũng như đồ mi  (2 chữ “trà” và “đồ” chỉ khác nhau một nét, thường viết lẫn lộn nhau); tên khoa học: Rubus rosifolius var. coronarius. Vương Kì Khai đáo đồ mi hoa sự liễu  Nở đến hoa đồ mi thì sự chơi hoa đã hết rồi (Xuân mộ du tiểu viên ).
  • (0846) con ong: cũng như nói “ong bướm” (bởi chữ “phong điệp” ) chỉ những người chơi bời trăng hoa. 2 câu 0845-0846: (lược ngữ) Đáng thương cho nàng Kiều, người con gái trinh trắng (như một đóa hoa đồ mi), nay đã bị phường ăn chơi đàng điếm (ở đây chỉ Mã Giám sinh) lợi dụng phũ phàng.
  • (0847) mưa gió: có nhiều nghĩa: (1) mưa và gió; (2) việc xảy ra mạnh bạo dữ dội; (3) cảnh ngộ nguy khốn, khó khăn, khổ sở. Xem chú giải (0676) gió mưa.
  • (0847) nặng nề: dữ dội, mạnh bạo, gây ra nhiều thiệt hại.
  • (0848) thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương: ngọc  và hương  chỉ người con gái trẻ tuổi và xinh đẹp. Đường thi: Hốt bị cuồng phong đố vũ, Khởi tri tích ngọc liên hương  Bỗng bị gió dữ mưa hung, Nào có biết thương tiếc gì đến ngọc đến hương.
  • (0849) tiệc xuân: Khảo dị: “đêm xuân”.
  • (0850) đuốc hoa: hoa chúc  ngày xưa thường dùng đèn đuốc trang sức đẹp đẽ bày trong phòng tân hôn.
  • (0852) phần dơ: # chữ nôm khắc có thể đọc là “phần lo”. Tạm ghi “phần dơ” theo nhiều bản nôm khác.