Menu Đóng

Chương 72

0853. Tuồng chi là giống hôi tanh,
0854. Thân nghìn vàng để ô danh má hồng.
0855. Thôi còn chi nữa mà mong?
0856. Đời người thôi thế là xong một đời.
0857. Hờn duyên tủi phận bời bời,
0858. Cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh.
0859. Nghĩ đi nghĩ lại một mình,
0860. Một mình thì chớ hai tình thì sao?
0861. Sau dầu sinh sự thế nào,
0862Truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân.
0863. Nỗi mình âu cũng giãn dần,
0864Kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi.

Chú giải

 • (0853) hôi tanh: Tô Thức Nhữ phi kì nhân cốt tinh thiên  (Lí Công Trạch cầu hoàng hạc lâu thi ) Ngươi không phải là người quý vì thân thể hôi tanh lắm.
 • (0854) nghìn vàng: thiên kim  rất đáng quý trọng. Ghi chú: ở đây nói về giá trị tinh thần.
 • (0854) ô danh làm nhơ tiếng.
 • (0854) má hồng: chỉ người đẹp. Xem chú giải (0006) má hồng.
 • (0857) bời bời: hoài mãi, nhiều lắm, rất nhiều. Xem chú giải (0178) bời bời.
 • (0858) toan bài: liệu cách, tìm cách, tìm kế. Xem chú giải (0342) liệu bài.
 • (0858) quyên sinh bỏ mạng, tự tử.
 • (0862) truy nguyên tìm lại nguồn gốc, căn nguyên.
 • (0862) song thân cha mẹ.
 • (0863) âu cũng: ắt là, chắc hẳn, có lẽ. Xem chú giải (0282) âu.
 • (0863) giãn dần: (tiếng Mường: jản = giãn ra; tiếng Khmer: tr-gian = xệ, lòng thòng) # xem dãn: (tiếng Chàm: ch-giar = dãn ra; tiếng Khmer: yar = đàn hồi, dãn; tiếng Mon: đan, đian, gian = dãn ra) “giãn dần” = bớt từ từ, bớt lần lần, nguôi dần (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
 • (0864) kíp chầy: sớm hay muộn. Xem chú giải (0217) chầy.
 • (0864) một lần: cả câu ý nói người ta sớm muộn thế nào cũng phải chết một lần.