Menu Đóng

Chương 215

2569. Một cung gió tủi mưa sầu,
2570. Bốn cung nhỏ máu năm đầu ngón tay.
2571. Ve ngâm vượn hót nào tày,
2572. Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu.
2573. Hỏi rằng: Này khúc ở đâu?
2574. Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay.
2575. Thưa rằng: Bạc phận khúc này,
2576Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ.
2577Cung cầm lựa những ngày xưa,
2578. Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây.
2579Nghe càng đắm đắm càng say,
2580Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình.

tranh Hồ Đắc Ngọc (The Tale of Kiều, Huỳnh Sanh Thông,
Yale University Press, New Haven and London)
Bốn cung nhỏ máu năm đầu ngón tay

Chú giải

  • (2571) tày: ngang bằng, so với, ngang ngửa, xấp xỉ. Xem chú giải (0512) tày.
  • (2572) rơi châu: rớt nước mắt. Xem chú giải (0082) châu sa.
  • (2575) bạc phận: số phận mỏng manh, nghĩa là không tốt.
  • (2576) phổ dựa theo lời văn thơ viết thành ca khúc.
  • (2577) cung cầm: cung đàn.
  • (2577) bạc mệnh: số mạng mỏng manh, nghĩa là không tốt. Xem chú giải (0034) bạc mệnh. § Xem lại: Khúc nhà tay lựa nên chương, Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhân (câu 0033-0034).
  • (2579) nghe càng đắm đắm càng say: (lược ngữ) Hồ Tôn Hiến nghe Kiều gảy đàn, càng nghe càng thêm mê say đắm đuối. § Góp ý: có lẽ họ Hồ cũng say mê sắc đẹp của Kiều
  • (2580) lạ cho: lấy làm lạ.
  • (2580) mặt sắt: tỉ dụ viên quan cương trực, không thiên tư; cũng có nghĩa là mặt đen. § Trong câu này, mượn chỉ Hồ Tôn Hiến là quan ở triều đình. Xem chú giải (1409) mặt sắt.
  • (2580) ngây: đờ người, cứng đơ, sững sờ như bị mê hoặc (Từ điển Nguồn gốc tiếng Việt).