Menu Đóng

Chương 52

0613. Hãy về tạm phó giam ngoài,
0614. Dặn nàng quy liệu trong đôi ba ngày.
0615. Thương lòng con trẻ thơ ngây,
0616. Gặp cơn vạ gió tai bay bất kỳ.
0617. Đau lòng tử biệt sinh ly,
0618. Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên?
0619Hạt mưa sá nghĩ phận hèn,
0620. Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân.
0621. Sự lòng ngỏ với băng nhân,
0622Tin sương đồn đại xa gần xôn xao.
0623. Gần miền có một mụ nào,
0624. Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh.

Chú giải

  • (0614) quy liệu: lo liệu, thu xếp, tính toán.
  • (0616) bất kỳ có nhiều nghĩa: (1) không chờ đợi, không mong cầu; (2) không có ước định trước; (3) không liệu trước, không ngờ. Ghi chú: trong Truyện Kiều thường dùng theo nghĩa thứ ba. Chẳng hạn như trong câu 0616 ở đây.
  • (0619) hạt mưa: tỉ dụ thân phận đàn bà. Ca dao: Thân em như hạt mưa rào, Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. # chữ nôm khắc là “hạt thanh”. Tạm ghi âm là “hạt mưa” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
  • (0620) tấc cỏ: bởi chữ thốn thảo tâm  tấm lòng của người con đi xa. Mạnh Giao Thùy ngôn thốn thảo tâm, Báo đắc tam xuân huy  (Du tử ngâm ) Ai nói lòng tấc cỏ, Báo được ánh sáng mặt trời ba xuân. Ghi chú: Ý nói lòng mẹ thương con như ánh mặt trời mùa xuân ấm áp, khó báo đền được.
  • (0620) ba xuân: bởi chữ tam xuân huy  tấm lòng của mẹ bao la như ánh mặt trời ba mùa xuân. Xem thêm chú giải (0620) tấc cỏ.
  • (0621) băng nhân người làm trung gian mối lái chuyện cưới hỏi, gả bán.
  • (0622) tin sương: bởi chữ sương tín . Tin tức báo mùa sương đến. Đây nói tin Kiều định bán mình đồn vang.
  • (0624) viễn khách khách phương xa.
  • (0624) vấn danh lễ thứ hai trong 6 lễ nghi phải tuân theo trong hôn lễ ngày xưa. Sau lễ nạp thái  (lễ chạm mặt), vấn danh  là lễ hỏi tên, nhà trai đến nhà gái hỏi tên và ngày sinh cô dâu mới.