Menu Đóng

Chương 109

1297. Khi hương sớm khi trà trưa,
1298Bàn vây điểm nước đường tơ họa đàn.
1299Miệt mài trong cuộc truy hoan,
1300Càng quen thuộc nết càng dan díu tình.
1301. Lạ cho cái sóng khuynh thành,
1302. Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi.
1303. Thúc sinh quen nết bốc rời,
1304Trăm nghìn đổ một trận cười như không.
1305. Mụ càng tô lục chuốt hồng,
1306. Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê.
1307. Dưới trăng quyên đã gọi hè,
1308. Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông.

tranh https://www.saromalang.com/2017/12/hototogisu.html
Dưới trăng quyên đã gọi hè, Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông

Chú giải

 • (1297) trà trưa: # chữ nôm khắc là “mây trưa”. Tạm ghi là “trà trưa” theo bản Lâm Nọa Phu 1870.
 • (1298) bàn vây: vi kì  cờ vây. # chữ nôm khắc là “bàn trà”. Tạm ghi âm đọc là “bàn vây” theo bản nôm Duy Minh Thị 1872.
 • (1298) điểm nước: tính nước cờ đi.
 • (1299) miệt mài: # chữ nôm khắc là “một mài”. Tạm ghi là “miệt mài” theo bản Lâm Nọa Phu 1870.
 • (1299) truy hoan tìm theo cuộc vui.
 • (1300) càng quen thuộc nết càng dan díu tình: (lược ngữ) hai người càng biết rõ tính tình của nhau thì tình yêu của họ lại càng thêm gắn bó.
 • (1301) khuynh thành: sắc đẹp tuyệt thế làm cho người ta say mê đến nỗi mất thành mất nước. Xem chú giải (0027) nghiêng nước nghiêng thành.
 • (1303) quen nết: (lược ngữ) làm cái gì thường xuyên trở thành như một thói quen. § Khảo dị: có bản nôm chép là “quen thói”.
 • (1303) bốc rời: bốc tiền tiêu không cần đếm, nghĩa là có nhiều tiền hoang phí, xa xỉ. § Ngày xưa người ta xâu tiền thành chuỗi, khi lấy ra phải đếm từng đồng. Thúc sinh cứ quen thói bốc tiền rời từng nắm để tiêu (theo Nguyễn Quảng Tuân, Bản nôm 1866, trang 461).
 • (1304) trăm nghìn: rất nhiều tiền. Xem chú giải (0645) nghìn vàng.
 • (1304) đổ một trận cười như không: (lược ngữ) bỏ rất nhiều tiền để mua được một tiếng cười của người đẹp mà coi như không đáng kể. Xem chú giải (0826) một cười này hẳn nghìn vàng.
 • (1305) tô lục chuốt hồng: xem chú giải (0090) tích lục tham hồng. § Cả câu 1305 ý nói Tú bà ra công tô điểm trau chuốt sắc đẹp cho nàng Kiều.
 • (1306) hơi đồng: mùi tiền (làm bằng kim loại đồng).
 • (1307) quyên: tức đỗ quyên , còn gọi là chim quốc.
 • (1308) lửa lựu: hoa lựu đỏ như lửa. § Đây là cảnh cuối mùa xuân sang đầu mùa hè. Như vậy, kể từ hai câu 0369-0370: Lần lần ngày gió đêm trăng, Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua, lúc nàng Kiều mới cùng thề ước với Kim Trọng, rồi trải qua bao nhiêu biến cố dồn dập, bán mình cho Mã Giám sinh, bị Sở khanh lừa gạt, v.v. cho đến bây giờ gặp Thúc sinh, thấm thoát đã một năm trời.