Menu Đóng

Chương 47

0553. Quản bao tháng đợi năm chờ,
0554. Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm.
0555. Đã nguyền hai chữ đồng tâm,
0556. Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.
0557. Còn non còn nước còn dài,
0558. Còn về còn nhớ đến người hôm nay.
0559. Dùng dằng chưa nỡ rời tay,
0560. Vầng đông trông đã đứng ngay nóc nhà.
0561. Ngại ngùng một bước một xa,
0562. Một lời trân trọng châu sa mấy hàng.
0563. Buộc yên quảy gánh vội vàng,
0564. Mối sầu xẻ nửa bước đường chia hai.

Chú giải

  • (0556) chẳng ôm cầm thuyền ai: Du Giao Bất bão tì bà quá biệt thuyền, Phương tâm dữ thạch nhất bàn kiên  (Triều gia phong nguyệt kí , Lệ phẩm ) Không ôm đàn tì bà sang thuyền khác, Lòng thơm vững chắc như đá. chữ nôm ở đây khắc là “đợi ai” Tạm ghi âm quốc ngữ là “thuyền ai” theo nhiều bản nôm phổ biến khác.
  • (0562) châu sa: xem chú giải (0082) châu sa.