Menu Đóng

Chương 32

0373Tưng bừng sắm sửa áo xiêm,
0374Biện dâng một lễ xa đem tấc thành.
0375Nhà hương thanh vắng một mình,
0376Ngẫm cơ hội ngộ đã dành hôm nay.
0377Thời trân thức thức sẵn bày,
0378Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái tường.
0379. Cách hoa sẽ dặng tiếng vàng,
0380. Dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông:
0381Trách lòng hờ hững với lòng,
0382Lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu.
0383. Những là đắp nhớ đổi sầu,
0384. Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm.

Chú giải

  • (0373) tưng bừng: tung lên, lên thẳng, bùng lên, hừng hực (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
  • (0374) biện: lo liệu, sắm sửa. Ghi chú: có bản ghi là “bèn dâng” = mới dâng, dâng lên. Thí dụ: bèn nói = mới nói, nói ra (Đại Nam Quấc Âm Tự Vị).
  • (0375) nhà hương: bởi chữ lan thất . Mĩ xưng chỉ chỗ ở của phụ nữ. Cũng gọi là: khuê phòng, lan phòng, lan đường. Ghi chú: có bản nôm ghi là “nhà lan”.
  • (0376) ngẫm cơ hội ngộ đã dành hôm nay: (lược ngữ) Kiều nghĩ rằng hôm nay đúng là lúc thuận tiện để gặp mặt Kim Trọng.
  • (0377) thời trân hoa quả vật quý đang mùa. Nguyên truyện: Hậu phụ mẫu đệ muội xuất môn chi hậu, mang thu thập hạ kỉ vị giai hào, nhất hồ mĩ tửu, tiên tự đáo hậu hoa viên lai, yếu tầm kiến Kim sinh, trí tạ tiền nhật hoàn thoa công án  (Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện, Hồi 3) (Thúy Kiều) chờ cha mẹ và hai em đi khỏi, rồi vội vàng sửa soạn mấy món ăn và một hồ rượu ngon, đi vào vườn hoa sau nhà, định tìm Kim Trọng để cảm tạ về việc trả thoa hôm trước.
  • (0378) gót sen: chỉ bước chân người đẹp. Xem chú giải (0190) sen vàng.
  • (0379) dặng: khẽ ho, ho nhẹ để nhắc hay làm cho ai chú ý. Thí dụ: dặng hắng (Từ điển nguồn gốc tiếng Việt).
  • (0381) trách lòng hờ hững với lòng: (lược ngữ) Kim Trọng “trách lòng nàng Kiều” đã lạnh nhạt hờ hững “với lòng thương nhớ của mình”.
  • (0382) lửa hương: bởi chữ hương hỏa . Chỉ hương lửa thắp lên khi cúng bái hoặc thề ước cùng nhau.
  • (0382) chốc: xem chú giải (0158) chốc.