Menu Đóng

Chương 30

0349. Rằng: Trong buổi mới lạ lùng,
0350. Nể lòng có lẽ cầm lòng cho đang.
0351. Đã lòng quân tử đa mang,
0352. Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung.
0353. Được lời như cởi tấm lòng,
0354. Giở kim thoa với khăn hồng trao tay.
0355. Rằng: Trăm năm cũng từ đây,
0356. Của tin gọi một chút này làm ghi.
0357. Sẵn tay bả quạt hoa quỳ,
0358. Với cành thoa ấy tức thì đổi trao.
0359. Một lời gắn bó tất giao,
0360. Mái sau dường có xôn xao tiếng người.

tranh Vũ Cao Đàm (1908-2000)
Được lời như cởi tấm lòng, Giở kim thoa với khăn hồng trao tay

Chú giải

  • (0351) đa mang: nhiều việc bận rộn.
  • (0352) đá vàng: bởi câu kim thạch chi ngôn  tỉ dụ lời nói chân thành bền chặt như vàng như ngọc.
  • (0352) thủy chung trước sau như một.
  • (0354) kim thoa: bản nôm ở đây khắc là kim châu . Tạm ghi âm quốc ngữ là “kim thoa” theo như một số bản nôm khác, và cho hợp nghĩa với câu “Với cành thoa ấy tức thì đổi trao” ở dưới.
  • (0357) bả quạt hoa quỳ: quạt vẽ hoa quỳ (Thúy Kiều lấy quạt tặng cho Kim Trọng).
  • (0358) cành thoa: đây là cái thoa bằng vàng mà Thúy Kiều đã bỏ quên trên cành đào. Kim Trọng bắt được thoa này và bây giờ trao lại cho Thúy Kiều. Cf. Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện, Hồi 2.
  • (0359) tất giao (gắn bó như) keo sơn. Cổ thi: Dĩ giao đầu tất trung, thùy năng biệt li thử  (Mạnh đông hàn khí ) Lấy keo bỏ vào trong sơn, ai mà chia rẽ được.